Kunskapsdatabas


Principen för kunskapsdatabasen är den struktur som visas nedan, med en huvudrubrik som är indelad i ett par eller flera ämnesområden med underrubriker. Klicka på rubrikerna för att komma till textmaterial under önskat ämnesområde. Sifforna inom parentes visar antalet poster under varje huvudrubrik.


Videoklipp (6)
 
Syntesrapporter och sammanställningar (7) Nytt!
 
FOA och FFA (Forskningsrapporter 1983-1999) (16)
 
Miljö (116)
Ljud och skuggor Landskap Flora och fauna Energi och miljö
-Ljud
-Skuggor
-Hindermarkering
-Landskapet
-Flora
-Fåglar

-Däggdjur
-Maritimt liv
-Livscykel-
perspektiv

-Klimatfrågan
-Miljömässig
kompensation
io
n
Samhälle (184)
Planering Tillståndsprövning Lagstiftning Energipolitik
-Kommunal planering
-Nationell
planering

-Internationell planering
-Bygglov
-Miljötillstånd & MKB
-Motstående
intressen

-Opinion &
acceptans
-Lagar
-Förordningar
-Föreskrifter & allmänna råd
-Forskning
-Statens offentliga utredningar

-Propositioner
-Styrmedel
-Sverige och EU
-Internationellt


Ekonomi och vindbruk (35)

Samhällsekonomi


Ekonomi

Ägarformer och vindbruk
Småskalig vindkraft, vindkraft i stadsmiljö (7)
     
Teknik (95)

Generatorsystem


Mekanik och aerodynamik

Platsspecifik anpassning

-Offshore
-Vindkraft i kallt klimat Nytt!
-Vindkraft i skogsmiljö Nytt!

Standardisering

Styrsystem


Drift & underhåll

Fundament 

Infrastruktur (54)

Elnät
 
Logistik

 
-Smarta elnät Nytt!      
Vindresurser (46)

VindmeteorologiVindmätning
Nytt!

Vindresurskartor

Vindenergi-
beräkningar

    -Vindenergiinnehåll
-Årsmedelvind

Statistik (9)

Sverige


 
Internationellt


 
Vindkraftsanläggningar (17)

Sverige
 
Internationellt