Untitled document

Dokumentation från sommarens två seminarier 2011


Hur påverkar vindkraften vardagen för de människor som lever nära vindkraftverk? Och hur påverkas bygden när vindkraft byggs ut?

Dessa frågor togs upp och diskuterades under två öppna seminarier som genomfördes den 2 och 3  augusti 2011 på Gotland, det första vid Smöjens vindpark och det andra på Näsudden. Här nedan kan du ta del av dokumentationen.

Att leva och bo med vindkraft. En sammanfattande artikel om de båda seminarierna av journalisten Annika Melin.


Tisdagen den 2 augusti. Lörje gård vid Smöjens vindpark i Hellvi.
Program från Lörje 2 aug 2011

Presentation av vindkraft på Gotland
Liselotte Aldén, universitetsadjunkt, Högskolan på Gotland och
Lars Thomsson, regional och nationell vindkraftsamordnare

Ljud och skuggor. Påverkan på boendemiljön.
Liselotte Aldén. Högskolan på Gotland

Landskap - visuell påverkan
Gunnar Gustafsson, planarkitekt Region Gotland

Närboende berättar om livet med vindkraft
Lotte Nygren, ordförande Hellvi Hembygdförening
Birgitta Gustavsson, närboende och ägare av Lörje gård

Nytta i bygden? Påverkan på inflyttning och utveckling av landsbygden.
Göte Niklasson, vindkraftsveteran


Onsdagen den 3 augusti. Näs bygdegård, Näsudden.
Program från Näsudden 3 aug 2011

Presentation av vindkraft på Gotland
Liselotte Aldén, universitetsadjunkt, Högskolan på Gotland och
Lars Thomsson, regional och nationell vindkraftsamordnare

Ljud och skuggor. Påverkan på boendemiljön.
Liselotte Aldén. Högskolan på Gotland

Landskap - visuell påverkan
Gunnar Gustafsson, planarkitekt Region Gotland

Närboende berättar om livet med vindkraft
Gunilla Jonsson, närboende till vindkraft på Näsudden
Sara Osterman, närboende till vindkraft i Grötlingbo

Nytta i bygden? Påverkan på inflyttning och utveckling av landsbygden.
Göte Niklasson, vindkraftsveteran


Seminarierna var de två första i en serie öppna regionala seminarier som anordnas av Centrum för vindbruk vid Högskolan på Gotland under 2011, och som är en aktivitet inom Nätverket för vindbruk och finansieras av Energimyndigheten.


Foto: Gunnar Britse