Untitled document

Kappelshamn 7 augusti 2012Vad säger forskningen om hur vindkraft påverkar människors hälsa, ekonomi och landskap? Vad är målsättningen för att bygga mer vindkraft på Gotland? Kan vindkraft innebära lokal och regional nytta?

Referat av seminariet i Kappelshamn skrivet av journalisten Annika Melin.


Program och presentationer

Program

Inledning
Liselotte Alden, universitetsadjunkt vid Högskolan på Gotland

Vindkraftens påverkan på människors intressen. Hälsa, ekonomi och landskap.
Marianne Henningsson, miljöpsykolog vid Linnéuniversitetet

Målsättning regionalt. Varför utbyggnad? Lokal och regional nytta?
Lars Thomsson, vindkraftsamordnare nationellt och regionalt.

Nytta för bygden - erfarenheter från Näsudden.
Andreas Wickman, Gotlands Vindelproducenter GVP

Översiktsplan och visualiseringar
Gunnar Gustafsson, Region Gotland

Projektörer presenterar kort om sina planer på etablering av vindkraft på norra Gotland.
Boge vindbruk AB
WPD Forsvidar

Posters
"Making the Most of Wind: A Business Perspective on the Subsidy Systems in France, Germany, Spain and Sweden." Master Thesis In Wind Power Project Management.Författare: Andrew Barney
"Finansiering av vindkraft. Fallstudie av Lau Vind AB." Kandidatuppsats i företagsekonomi vid Högskolan på Gotland.
Författare: Christian Lewander och Jon Westberger


Seminariet var det första i en serie av tre öppna regionala seminarier som anordnas av Centrum för vindbruk vid Högskolan på Gotland under sommaren/hösten 2012.

Detta är en aktivitet inom Nätverket för vindbruk och finansieras av Energimyndigheten.


Foto: Gunnar Britse