Utbildningar i vindkraft på högskolor och universitet


Utbildningar inom vindkraft finns under flera olika ämnesområden varav de flesta är teknikinriktade. Antingen kan du läsa fristående kurser eller söka till ett helt utbildningsprogram, ofta en ingenjörsutbildning, där vindkraft ingår som en del.

Här nedan finns en förteckning på utbildningar om vindkraft på högskolor och universitet i Sverige.

studera.nu kan du jämföra olika utbildningar.

Från och med eftermiddagen den 16 mars 2015 kan du anmäla dig till kurser och program som börjar hösten 2015, sista anmälningsdag är den 15 april.  Sök via antagning.se


FRISTÅENDE KURSER I VINDKRAFT

Flera universitet och högskolor erbjuder fristående kurser i vindkraft (7,5 - 15 hp). De flesta går att läsa på distans. En del är på grundnivå och andra kräver särskilda studier sen tidigare. Klicka på länkarna nedan för mer information.

Uppsala universitet Campus Gotland
Campus Gotland erbjuder ett flertal fristående distanskurser om vindkraft. Kurserna ges både på engelska och svenska och de kan studeras separata eller kombinerade till ett huvudområde omfattande 90,0 hp i en kandidatexamen i Energiteknik.

Kurser höstterminen 2015
- Vindkraft - grundkurs
- Vindkraft - planering
- Vindkraft - projektering
- Vindkraft - projektplanering och ekonomi
- Vindkraft - teknik
- Vindkraft - kandidatuppsats i energiteknik


Avancerad nivå fristående kurser höstterminen 2015
- Introduktion till vindkraft
- Vindresurser - bedömning och nyttjande
- Vindkraftverk - tekniska koncept och tillämpning
- Avancerad energiberäkning
- Vindkraft - teknisk prestanda och integrering
- Forskningsmetodik och tillämpning

Högskolan i Halmstad
- Vindkraft

Umeå universitet
- Vindkraftteknik


UTBILDNINGSPROGRAM I OCH MED VINDKRAFT

I flera ingenjörsutbildningar ingår block om vindkraft där man kan göra egna arbeten inom området eller läsa enstaka kurser. På en del universitet/högskolor kan man även läsa exempelvis energiteknik som poängmässigt motsvarar ingenjörsprogram, t ex på Chalmers, KTH och i Lund, och rikta utbildningen mot vindkraft. Klicka på länkarna nedan för mer information.

Chalmers Tekniska Högskola
- Master Programme in Electric Power Engineering 120 hp

Högskolan Väst
- Elektroingenjör, Elkraft, Co-op 180 hp

Luleå Tekniska universitet
- Civilingenjör Hållbar energiteknik 300 hp

- Högskoleingenjör energiteknik 180 hp
- Högskoleingenjör elkraftteknik 180 hp

Karlstad universitetet
- Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik 180 hp

 

Mälardalens Högskola
- Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik 180 hp
- Masterprogram i hållbara energisystem 120 hp -Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik 300 hp

Umeå universitet
- Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik 180 hp
- Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik 180 hp -Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik 300 hp

Uppsala universitet Campus Gotland
- Magisterprogram i vindkraftprojektering 60 hp

Många högskolor och universitet ger kurser och program om förnybar energi där vindkraft kan ingå som en del i utbildningen. Det är finns ett omfattande utbud av sådana utbildningar ocn många högskolor/universitet har en egen inriktning på området.

För att hitta kurser som ger en bredare utbildning inom förnybar energi kan du själv söka vidare på www.studera.nu. Sökord kan t ex vara: vindkraft, förnybar energi, energiteknik, miljö, hållbar energi.