Untitled document

Hemse 8 augusti 2012


Vad säger forskningen om hur vindkraft påverkar människors hälsa, ekonomi och landskap? Vad är målsättningen för att bygga mer vindkraft på Gotland? Kan vindkraft innebära lokal och regional nytta?

Referat av seminariet i Hemse skrivet av journalisten Annika Melin.


Program och presentationer

Program den 8 augusti 2012

Inledning
Liselotte Alden, universitetsadjunkt vid Högskolan på Gotland

Vindkraftens påverkan på människors intressen. Hälsa, ekonomi och landskap.
Marianne Henningsson, miljöpsykolog vid Linnéuniversitetet

Målsättning regionalt. Varför utbyggnad? Lokal och regional nytta?
Lars Thomsson, vindkraftsamordnare nationellt och regionalt.

Nytta för bygden - erfarenheter från Näsudden.
Andreas Wickman, Gotlands Vindelproducenter GVP

Översiktsplan och visualiseringar
Gunnar Gustafsson, Region Gotland

Projektörer presenterar kort om sina planer på etablering av vindkraft på norra Gotland.
Hablinge Vindpark

Posters
"Making the Most of Wind: A Business Perspective on the Subsidy Systems in France, Germany, Spain and Sweden." Master Thesis In Wind Power Project Management. Författare: Andrew Barney

"Finansiering av vindkraft. Fallstudie av Lau Vind AB." Kandidatuppsats i företagsekonomi vid Högskolan på Gotland.
Författare: Christian Lewander och Jon Westberger


Seminariet var det andra i en serie öppna regionala seminarier som anordnas av Centrum för vindbruk vid Högskolan på Gotland under 2012.

Detta är en aktivitet inom Nätverket för vindbruk och finansieras av Energimyndigheten.

Foto: Gunnar Britse