Untitled document

Utbildningsdagar för gymnasielärare våren 2012


Temat var "Vindkraft och samhälle samt vindkraftteknik"

Tid: 22-23 mars 2012
Plats: Högskolan på Gotland

Torsdagen den 22 och fredagen den 23 mars anordnade Centrum för vindbruk vid Högskolan på Gotland en fortbildning om vindkraft och samhälle och vindkraftteknik för gymnasielärare i Sverige. Syftet var att kompetensutveckla lärare i gymnasieskolan om vindkraft, att skapa möjlighet för möten med kollegor på andra skolor och att diskutera utbildningar och utveckling inom ämnet.

Kursen bestod av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Alla deltagare fick material och referenser som underlag till egna lektioner om vindkraft. Utbildningen riktade sig främst till lärare i energi- och samhällsfrågor.

Utbildningen var avgiftsfri, lunch och fika ingick samt studiebesök.

Program (pdf)
Poster (pdf)

För information ring Jon Malmsten
Epost: jon.malmsten@hgo.se
Telefon: 0498-299882

Detta var en aktivitet inom Nätverket för vindbruk och finansierades av Energimyndigheten.