Untitled document

Utbildningsdagar för gymnasielärare hösten 2012 


Tema "Vindkraft och samhälle samt vindkraftteknik"

Tid: 29-30 oktober 2012
Plats: Högskolan på Gotland

Måndagen den 29 och tisdagen den 30 oktober anordnade Centrum för vindbruk vid Högskolan på Gotland en fortbildning om vindkraft och samhälle samt vindkraftteknik för gymnasielärare i Sverige. Syftet var att kompetensutveckla lärare i gymnasieskolan om vindkraft, att skapa möjlighet för möten med kollegor på andra skolor och att diskutera utbildningar och utveckling inom ämnet.

Kursen bestod av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Alla deltagare fick också material och referenser som underlag till egna lektioner om vindkraft.

Inbjudan och program (pdf)

Poster (pdf)

Detta har varit en aktivitet inom Nätverket för vindbruk och har finansierats av Energimyndigheten.