Untitled document

Aktuellt-arkiv
Den 12-13 february 2013 Östersund, SwedenVind i Almedalsveckan
1-8 juli, 2012
Här kan du få tips om seminarier som handlar om vindkraft och energi."Starkare nordlig vind"
23-24 maj 2012 i Kalmar.
Här kan du läsa om konferensen och ta del av dokumentionen.Vill du läsa vindkraft på högskola/universitet i höst? Hämta tips och inspiration i inventeringen över vindkraftsutbildningar som nu är uppdaterad. Flera kurser är öppna för sen anmälan via antagningen.nu.Study Wind Power Project Management at Gotland University in Sweden! Application for the one-year master program 2012-2013. It is still possible to submit a late application!Högskolan på Gotland utlyser följande två tjänster:
Universitetslektor i Energiteknik med inriktning mot hållbara energisystem
och
Professor/Universitetslektor i energiteknik med inriktning mot projektering av vindkraft.
Ansökan skall vara Högskolan tillhanda senast 2012-03-20Vind i Almedalen 4-8 juli i Visby!
Flera seminarier om vindkraft under årets Almedalsvecka.Besök öppna vindkraftverk i Sverige 14-19 juni 2011!2011-06-15
Inför hösten 2011 kan du göra en sen anmälan till vissa ut- bildningar på högskolor och universitet. Flera kurser om vindkraft är fortfarande sök- bara. Gå till www.studera.nuWake Conference June 8-9 2011 at Gotland University.
The conference is aimed for scientists, PhD students or others working within the field of wake dynamics.2011-03-15
Vill du plugga vindkraft i höst? Se vår inventering över vindkraftutbildningar för tips och inspiration! Ansök senast 15 april via www.studera.nu.2011-03-152011-03-12
Nya rapporter från Risø finns nu under Offshore, Mekanik och Aerodynamik samt Vindmeteorologi.2011-03-02
Rapporten "Vindkraft till havs - Brister och möjligheter vid planering och projektering" utgiven av Boverket finns nu under Offshore.


2010-11-23
Nytt! Artiklar och intervjuer om vindkraftsutbildningar finns under Röster om utbildningAntalet besökare på cvi.se ökar stort!

En jämförelse mellan antalet unika träffar under april-augusti 2009 och 2010 visar en ökning med i genomsnitt 59,3%! Statistik CVI.se2011-01-28
Fortfarande möjligt att söka kurser och program på engelska med start i höst. Sena anmälningar är välkomna!2010-12-17
En rapport High-strength wind turbine steel towers (Elforsk rapport 09:11) finns nu under Mekanik och aerodynamik.2010-12-10
Nu finns dokumentation från temaseminarierna  Tillståndsprocessen för vindkraft.2010-12-09
Rapporten Recommendations for design of offshore foundations exposed to ice loads finns nu under Vindkraft i kallt klimat.2010-11-23
En rapport Wind Power Meteorology från Risø finns nu under Vindmeteorologi.2010-11-22
Läs Kunskapsdatabasens första nyhetsbrev!2010-11-20
Temaseminarierna Tillståndsprocessen för vindkraft
Inbjudan och program
1 december i Stockholm Sista anmälningsdag: 24/11
7 december i Jönköping Sista anmälningsdag: 30/112010-11-18
Ny bok Wind Power Plants and Project Development av Joshua Earnest och Tore Wizelius. Se Litteratur om Vindkraft.2010-11-12
En rapport om RADAR finns nu under offshore och Motstående intressen. Läs mer på Report from flight test RADAR.2010-11-12
Nu kan du ta del av dokumentation från tema- seminarierna Vindkraft och miljöpåverkan.2010-11-09
Rapporten Impact of Trading Arrangements on Imbalance Costs finns nu i kunskaps-databasen under Ekonomi.2010-11-03
En ny rapport EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation från European Commission finns nu i kunskapsdatabasen under Nationell planering.2010-11-02
Rapporten Experience with and strategies for public involvement in offshore wind projects finns nu i kunskaps-databasen under Opinion och acceptans.2010-10-19
Rapporten Life Cycle Assessment of offshore and onshore sited wind farms (LCA Vestas_V80) från Vestas finns nu under Livscykelperspektiv.2010-10-14
En ny rapport The sodar as a screening instrument från Uppsala Universitet finns nu i kunskapsdatabasen under Vindmätning.2010-10-11
Rapporten Adapting offshore wind power foundations to local environment från naturvardsverket finns nu under offshore.

2010-10-04
Anmäl dig till Temaseminariet Vindkraft och miljöpåverkan senast den 8 oktober! I Visby den 13 - 14 oktober. Anmäl dig här.2010-09-30
En ny forskningsrapport om Load Consequences från Risø finns nu under Mekanik och aerodynamik.2010-09-30
En ny rapport om Bolund Experiment workshop från Risø finns nu under Mekanik och aerodynamik.2010-09-23
En helt ny forskningsrapport om LIDAR från Risø National Laboratory finns nu i kunskapsdatabasen under Vindmätning.2010-09-21
Rapporten Kulturhistorisk förstudie inför vindkrafts-etablering i Jönköpings län finns nu under Landskap.2010-09-07
Temaseminarium Vindkraft och miljöpåverkan.
Visby 13 - 14 oktober.
Temaseminarium i Visby2010-09-17
Forskningsrapporter om Opinion och Acceptans finns nu i kunskapsdatabasen under Tillståndsprövning.
2010-09-16
En helt ny rapport om vind- kraftsetablerings påverkan på fastighetspriser "Vindkraft i sikte" finns nu i databasen under Samhällsekonomi2010-09-15
Inventeringen av utbildningar inom vindkraft är uppdaterad. Den 15 oktober är sista dag för anmälan till universitets- och högskoleutbildningar vårterminen 2011.2010-08-26
Temaseminarium Vindkraft och miljöpåverkan.
Östersund 29 - 30 september.
Temaseminarium i Östersund2010-08-19
En ny forskningsrapport om ljud från Aalborg Universitet finns nu i databasen.2010-08-19
Nu finns nya forskningsrapporter om energipolitik i Europa och Sverige.2010-08-07
Nu finns nya forskningsrapporter från FOA och FFA.2010-07-03
Vind i Almedalen
5-9 juli i Visby
Flera seminarier om vindkraft under årets Almedalsvecka.
Läs mer här2010-06-23
Temaseminarierna Vindkraft och miljöpåverkan
29 september i Östersund
13 oktober i Visby
med möjlighet till
studiebesök dag 2!
Mer info2010-06-22
Nu finns några nya rapporter från Risø under rubrikerna vindmätning och mekanik.
Se i översikten.2010-05-31
Ny studie om vindkraftens inverkan på närliggande fastigheters värde är på gång.
Läs mer på Nätverket för vindbruk.2010-05-27 kl 15-17
Öppen föreläsning
"From Windmills to Megawatt Wind Turbins"
Professor Jens Sørensen från Danmarks Tekniska Universitet DTU och Högskolan på Gotland föreläser.
Högskolan på Gotland sal E22. Alla är välkomna!2010-05-25
Nätverket för vindbruk försöker räta ut frågetecknen angående vindkraft och säkerhet.
Läs mer på Nätverket för vindbruk.Global wind day
2010-05-04
Nu finns två nya vindvals-rapporter på cvi.se, som handlar om planering, opinion och acceptans.
Läs dem här!
2010-04-27
Ny handbok om transport av vindkraftverk finns nu på cvi.
Läs mer här!

 2010-04-26
Ny handbok om lokalt ägd vindkraft finns nu på cvi.
Läs den här!
2010-03-24
Nu har det kommit en ny handbok om vindkraft-kooperativ,  Vindkraft tillsammans - Handbok för vindkooperativ. Läs den här!

2010-03-15
Vill du plugga vindkraft i höst? Se vår inventering över vindkraftutbildningar för tips och inspiration! Ansök senast 15 april via www.studera.nu.


2010-03-18
Nu vet vi det här! Ny sammanställning av Vindvals forskning om vindkraftens miljöpåverkan.
Läs den här!


2010-03-18
Nu har det kommit ett nytt nyhetsbrev från Vindforsk.
Läs det här!

Vindforsk håller även två programseminarier. 19 april: standardiserings-arbetet inom vindkraftsområdet. 15 juni: redovisning av projekt inom drift- och underhållsområdet.
Läs mer här!


2010-03-04
Forskare, studenter m.fl. inbjuds att delta med posters på Nationella Vindkraftskonferensen i Kalmar den 27-28 april 2010.  Ladda ned posterinbjudan här!2010-03-02
Näringsminister Maud Olofsson skriver i en debattartikel i DN om elnät, vindkraftens utbyggnad och elcertifikatsystemet.
Läs den här!


2010-02-08
Energimyndighetens webbplats Vindlov, som handhar information om tillståndsprocessen vid vindkraftsetableringar, är nu lanserad.
Läs mer på www.vindlov.se
2010-02-01
Intresset för Högskolan på Gotlands nya ettåriga masterprogram, Master Program in Wind Power Project Management, är mycket stort.
Länk till www.sr.se/gotland


2010-01-27
Vindkraftens roll i det nationella elsystemet har blivit ett hett debattämne, detta till följd av den planerade utbyggnaden av vindkraften och omställningen till förnybar energi. Forskning inom området kan du hitta här på cvi.se.
Läs mer här!2010-01-12
Det kalla vädret har aktualiserat frågan om hur vindkraften klarar kallt klimat. Här på cvi.se kan du hitta forskning inom området.
Läs mer här!Konferens om vindkraft i kallt klimat, Vintervind 2010, anordnas 3-4 februari 2010 i Piteå.
Läs mer!2009-12-18
Ny sida med videoklipp finns nu på cvi.se, fler kommer inom kort.
Se dem här!


2009-12-04
Nytt magisterprogram om vindkraft vid Högskolan på Gotland till hösten.
Obs. Sista ansökningsdag 15 januari 2010.

Läs mer!
2009-11-25
Kunskapsdatabasens översikt har uppdaterats med några nya rubriker: syntesrapporter och sammanställningar, småskalig vindkraft, vindkraft i stadsmiljö och drift och underhåll


2009-11-12
Nu har vi fått tillgång till Vindforsks forsknings-rapporter. Dessa läggs nu in under passande rubriker i kunskapsdatabasen.2009-11-02
Fler exempel på Miljökonsekvensbeskrivningar finns nu under rubriken Miljötillstånd och MKB. Läs mer!2009-10-26
Öppet seminarium: Vindkraft och fåglar Tid: Onsdag 28 oktober kl 18.00 – 20.30
Plats: Sal E31 Högskolan på Gotland. Läs mer!


2009-10-22
Forskning om vindkraft i fokus inom Vindval och Vindforsk, konferens i Stockholm den 25 november.
Läs mer!2009-10-05
Nolia Vind 11-12 november, en konferens om vindkraft i norra Sverige.
Läs mer!2009-10-05
Glöm inte!
15 oktober är sista dagen för anmälan till högskolor och universitet för vårterminen 2010.
Läs mer!


2009-09-28
Ny uppdaterad version av Vindkraft på lantbruk finns nu tillgänglig.
Läs mer!2009-09-09
Examensarbete om småskalig vindkraft uppmärksammas i både Sverige och Danmark.
Länk till artikeln i Ny Teknik.

Länk till artikeln i danska Ingeniøren

Läs Erika Thorstenssons examensarbete här.2009-08-24
Nya rapporter från Risø National Laboratory i Danmark.
Läs mer under rubriken Teknik.2009-08-18
Internationell konferens om nedisning i Andermatt, Schweiz den 8-11 september.
Läs mer på IWAIS 20092009-08-12
Power Cluster är ett EU-projekt som ska utveckla havsbaserad vindkraft i norra Europa.
Läs mer på Power Clusters hemsida2009-07-07
Ny elkabel till Gotland.
Läs mer här!2009-07-07
Energimyndigheten har beviljat ytterligare medel för forskning om vindkraftens miljöpåverkan.
Läs mer här!2009-06-23
Högskolan på Gotland anordnar två seminarier om vindkraft under Almedalsveckan.
Läs mer här!2009-06-17
Vindkraft och elnät i samverkan - En checklista för nätanslutning av vindkraft.
Läs mer här!2009-06-03
Ny doktorsavhandling om ljud från vindkraftsverk kontra naturligt bakgrundsljud.
Läs mer här!2009-06-01
Vindkraftskurserna vid Högskolan på Gotland är mycket populära, vilket gör att fler studieplatser behövs.
Läs mer på:

SR P4 Radio Gotland
Gotlands Tidningar
Gotlands Allehanda


2009-05-28
Öppna föreläsningar om vindkraft 11-12 juni vid Högskolan på Gotland.
Läs mer här (Pdf)!


2009-05-28
Ny vindkrafttekniker-utbildning vid Yrkesvux på Gotland i höst.
Läs mer här!


2009-05-11
Nu finns presentationer från Winter Wind 2008 i Norrköping och Vintervind 2008 i Åsele, som behandlar vindkraft i kallt klimat tillgängliga.
Läs mer här!


2009-05-08
Doktorsavhandling om direktdrivna generatorer till vertikala vindkraftverk.
Läs mer här!


2009-04-28
Stort söktryck på höstens vindkraftskurser!
Läs mer här!


2009-04-21
Rapport från Svensk Vindenergi om vindkraftens sysselsättningseffekter
Läs mer här!


2009-04-21
EU-rapport om ljud från vindkraftverk
Läs mer här!


2009-04-28
Studenterbjudande till Nationella Vindkraftskonferensen i Kalmar 7-8 maj.
Läs mer här!


2009-04-07
Ny rapport om vindkraft i skog från Risø National Laboratory i Danmark
Läs mer här!


2009-04-01
Glöm inte att ansöka till höstens kurser på högskolor och universitet, sista anmälningsdag den 15 april.
Läs mer här!


2009-03-24
Ny doktorsavhandling om vakar bakom vindkraftverk
Läs mer här!


2009-03-24
Ny doktorsavhandling om landets miljö- och klimatpolitiska beslut och målsättningar om vindkraft och om hur väl de rimmar med svensk lagstiftning?
Läs mer här!