Untitled document

Visby 15 oktober 2012


Referat av seminariet i Visby skrivet av journalisten Annika Melin


Program och presentationer

Program den 15 oktober 2012

Inledning
Liselotte Alden, universitetsadjunkt vid Högskolan på Gotland

Kunskap som underlag för prövning och reglering om ljud från vindkraftverk.
Åsa Elmqvist, programsekreterare, Forskningsprogram met Vindval

Filmer om ljud från vindkraftverk. I filmen medverkar Eja Pedersen, Doktor i miljömedicin och ljudforskare.

Forskning om ljud. Del 1. Människa och vindkraft.

Vad är ljud? Del 2. Hur ljud uppstår ljud och sprids och hur vi uppfattar det.

Vindkraftljudet. Del 3. Låter två vindkraftverk dubbelt så mycket som ett?

Att bo nära vindkraftverk. Del 4. Hur vi reagerar på vindkraftljud, och om kopplingar mellan ljud och hälsa.

Ljudutbredning – Påverkan av väder och vind.
Conny Larsson, Docent i meteorologi, Uppsala Universitet


Seminariet var det andra i en serie öppna regionala seminarier som anordnas av Centrum för vindbruk vid Högskolan på Gotland under 2012.

Detta är en aktivitet inom Nätverket för vindbruk och finansieras av Energimyndigheten.

Foto: Gunnar Britse