Untitled document


Dokumentation från seminariet den 22 oktober 2011


Vindkraft och landskap var det sista i en serie om fyra öppna regionala seminarier under sommar och höst 2011 som anordnades av Centrum för vindbruk vid Högskolan på Gotland. Tom Mels, universitetslektor i kulturgeografi vid Högskolan på Gotland, föreläste utifrån sin forskning om landskapsanalys för vindkraft. Gunnar Gustafsson, planarkitekt i Region Gotland visade och diskuterade runt bilder på vindkraft i landskapet. Kvällen avslutades med paneldiskussion och frågestund. I anslutning till seminariet visades även en utställning med foton av vindkraft i landskapet  av Gunnar Britse

"En är förälskad i vindkraften, en annan tycker den ruinerar landskapet. Åsikterna om vindsnurror gick som vanligt i sär under årets sista öppna regionala seminarium om vindkraften. Och forskaren grubblade över hur man ska få in vardagslivets landskap i vindkraftsplaneringen"

Annika Melins artikel om seminariet kan du hämta här


Program/affisch

Dokumentation från presentationerna

Inledning
Liselotte Aldén, universitetsadjunkt, Högskolan på Gotland

Landskapsanalys för vindkraft
Tom Mels, universitetslektor i kulturgeografi vid Högskolan på Gotland


De öppna regionala seminarierna är en aktivitet inom Nätverket för vindbruk och finansieras av Energimyndigheten.

NÄTVERKET FÖR VINDBRUK