Untitled document


Dokumentation från seminariet den 10 oktober 2011


Frågor om vindkraftens roll globalt, nationellt och regionalt belystes och diskuterades vid det öppna regionala seminariet "Varför vindkraft?" som anordnades av Centrum för vindbruk vid Högskolan på Gotland. Här nedan finner du dokumentation av kvällen.

En sammanfattande artikel om seminariet av journalisten Annika Melin.


Program

Affisch


Inledning
Liselotte Aldén, universitetsadjunkt, Högskolan på Gotland

Varför vindkraft? Globalt perspektiv.
Martin Hedberg, klimatexpert och meteorolog

Vad vill regeringen med vindkraft? Nationellt perspektiv.
Agne Hansson, Regeringens vindkraft-samordnare Sydost

Vad gör vi på Gotland? Regionalt perspektiv.
Lars Thomsson, Vindkraftsamordnare nationellt och regionalt
Gunnar Gustafsson, Planarkitekt, Region Gotland
Lena Kulander, Länsstyrelsen
Anders Öberg, GEAB


De öppna regionala seminarierna är en aktivitet inom Nätverket för vindbruk och finansieras av Energimyndigheten.

NÄTVERKET FÖR VINDBRUK