Untitled document

Välkommen till CVI och kunskapsdatabasen om vindkraft!


Centrum för vindbruk finns vid Uppsala universitet Campus Gotland. I nära samarbete med utbildning och forskning om vindkraft bedrivs här projekt och aktiviteter som rör utbildnings- och kompetensfrågor inom vindkraft. Campus Gotland har nodansvar för dessa frågor inom det nationella Nätverket för vindbruk.

Foto: Gunnar Britse

CVI:s Kunskapsdatabas är en mångveten-skaplig kunskapskälla, en viktig resurs för alla verksamma inom vindkraftsområdet och för alla vindkraftsutbildningar främst inom universitet, högskola och forskning. Här finns ett stort antal forskningsrapporter, utredningar och andra kunskapssamman-ställningar om vindkraft, de flesta i fulltext.

Kunskapsdatabasen tillgodoser ett stort behov av saklig, kvalificerad och lättillgänglig kunskap om vindkraft. Den vidareutvecklas och uppdateras kontinuerligt med aktuella publikationer. I databasen hittar du bl a rapporter från kunskapsprogrammet Vindval och forskningsprogrammet Vindforsk. Se nytt under kunskapsdatabasens översikt!Foto/Gunnar Britse/www.windpowerphotos.com